تجمع اعتراضی لنجداران استان بوشهر مقابل گمرگ این استان برای چندمین روز متوالی

روزشنبه دوازدهم اسفند ماه برای چندمین روز متوالی، لنجداران استان بوشهر مقابل گمرگ این استان تجمع کردند.
لنج داران استان بوشهر که این روزها با سد گمرک برای تخلیه بار خود مواجهند امروز هم مقابل گمرک استان تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی «ته لنجی قاچاق نیست، ته لنجی حق مسلم ماست» خواستار رسیدگی به مشکلات پیش آمده شدند.
این اعتراضات تنها به شهر بوشهر ختم نشد و لنجداران، ملوانان و بازاریان شهرستان های دیلم و گناوه نیز در تجمعی مقابل گمرک شهر خود خواستار توجه مسئولان به مطالباتشان شدند

پروژه معماری