ettehad top bar

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون در پروژه خط دوم راه آهن بافق به زرین شهر قطعه شبنم_مشک در ایستگاه ورزنه اصفهان

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون امروز نیز با تجمع در کارگاه شرکت کیسون در ایستگاه ورزنه در شرق اصفهان ادامه داشت
بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،  به کارگران این شرکت از ابتدای سال فقط حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده و تا کنون دریافتی دیگری نداشته اند و کارگران این پروژه در وضعیت بسیار اسفناکی به سر میبرند
طبق همین گزارش، شرکت کیسون متعلق به آقای محمد رضا انصاری است که در کلیه پروژه ها وضعیت اسف باری را برای پرسنل کارگاهی که در شرایط سخت و با کمترین امکانات رفاهی و اسکان نامناسب مشغول کار میباشند رقم زده که فجیع ترین نمونه آن پروژه راه آهن شبنم مشک در محدوده شرق اصفهان و شهر ورزنه میباشد.
همچنین عده ای از پرسنل علاوه براینکه از سال ۹۶ تنها حقوق اردیبهشت را دریافت کرده اند حقوق سه ماه از سال ۹۵ و پنج ماه از سال ۹۴ خود را دریافت نکرده اند.
این کارگران در طول اعتصاب شش روزه شان هیچگونه پاسخی از طرف مسئولین شرکت کیسون دریافت نکرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۳ اسفند ۹۶