ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی۶۰۰کارگر کارخانه لوازم خانگی پارس علیرغم وعده و وعیدها

بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی۶۰۰کارگر کارخانه لوازم خانگی پارس علیرغم وعده و وعیدها ادامه دارد.*
یکی از کارگران این کارخانه بیش از ۲ ماه معوقات پرداخت نشده دارند و مدتی است حق بیمه علی الرغم کسر از حقوق به حساب بیمه واریز نشده و دفترچه‌های کارگران تمدید نمی‌شود.
تغییر مداوم مدیریت و بی برنامگی در اداره امور شرکت نیز یکی دیگر از مباحث مطرح شده از سوی کارگران شرکت لوازم خانگی پارس بوده است.

درهمین رابطه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استادر قزوین گفت:با ثبت وضعیت مدیریت در شرکت لوازم خانگی پارس تمام مشکلات این شرکت حل خواهد شد و کارگران مشغول به کار خواهند شد.
وی افزود: با حل مشکل مدیریتی، معوقات کارگران کارخانه لوازم خانگی پارس پرداخت می‌شود.
حبیبی با بیان اینکه پیگیر حل مشکل بیمه این کارگران نیز هستیم، اضافه می‌کند: از بابت شرکت لوازم خانگی پارس نگرانی وجود ندارد و مشکلات این کارگران به زودی حل می‌شود.

پروژه معماری