کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در چهاردهمین روز اعتصاب، تجمع اعتراضی خود را در مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند و همکاران آنها در حال آزاد شدن از زندان هستند

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در چهاردهمین روز اعتصاب، تجمعات متحدانه ی خود را در مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند و همزمان جمع دیگری از آنان به همراه خانواده های کارگران بازداشتی برای استقبال از همکاران خود که قرار است با کفالت آزاد بشوند در مقابل زندان مرکزی اهواز حضور پیدا کردند.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی بازداشت نه نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در شب پنج شنبه هفته گذشته، تجمعات کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در مقابل استانداری خوزستان با شرکت بسیار گسترده کارگران انجام شده است، بطوری که بنا بر اظهار کارگران، تجمع چند روز گذشته بویژه تجمع روز گذشته و امروز آنان در مقابل استانداری خوزستان بی نظیر بوده است.

بنا بر این گزارش در پی تجمع امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان، فرماندار اهواز به همراه فرمانده انتظامی این شهر در جمع کارگران حاضر شدند و طی سخنانی اعلام کردند در روزهای آینده مطالبات آنان پرداخت خواهد شد و با این وعده ها خواهان توقف اعتصاب و تجمعات اعتراضی آنها شدند. اما کارگران بطور متجدانه و یکصدائی اعلام کردند تا زمان پرداخت مطالبات خود و آزادی همکارانشان به اعتصاب و تجمعات اعتراضی ادامه خواهند داد.

تجمع متحدانه ی امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان در حالی برگزار شد که از صبح امروز روند آزادی کارگران بازداشتی این مجتمع صنعتی با قبول قرار کفالت آغاز شده است.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم اکنون همکاران و خانواده های کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل زندان در حال استقبال از عزیزان خود هستند که از روز پنج شنبه گذشته در بازداشت بسر می برند.

بنا بر این گزارش، تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ۲:۲۰ بعد از ظهر) همه کارگران به استثنای دو نفر آزاد شده اند و همه کارگران و خانواده ها منتظر آزادی دو نفر دیگر هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

پروژه معماری