گزارش تصویری تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان

گزارش تصویری اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع امروز ۱۶ اسفند ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان.

فیلمهای این تجمع بر روی کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران به آدرس https://telegram.me/ettehad قرار دارد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا دستیابی به مطالباتشان به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

 

 

 

پروژه معماری