ettehad top bar

معاون وزیر کشور: ۵ هزار تجمع” بدون مجوز”. اکثردستگیر شدگان دی ماه زیر ۳۵ سال بودند

حسین ذوالفقاری  معاون وزیر کشور گفته است: تا آخر آذرماه ۵ هزار تجمع عمده بدون مجوز در کشور برگزار شد/ ۸۵ درصد افراد دستگیر شده اعتراضات دی ماه زیر ۳۵ سال بودند.

وی در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور رژیم درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت: ما در گذشته چنین پدیده ای نداشتیم. ما با وضعیت متفاوت تری از گذشته مواجهیم. این اعتراضات بسیار سریع و عموما در شهرهای کوچک گسترش یافت و خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. این اعتراضات عبور از همه جریان های سیاسی کشور بود و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمی کرد.

وی ادعا کرد: اسنادی وجود دارد که در همه مقاطعی که گفته شد، از سوی تکفیری ها برنامه هایی برای اقدامات ضد امنیتی تدارک شده بود که خدا را شکر با همکاری و هماهنگی جامعه اطلاعاتی امنیتی، هیچ یک به سرانجام نرسید. او با اشاره به اینکه تا آخر آذرماه حدود ۵ هزار تجمع عمده در کشور برگزار شد، گفت: این تجمع ها بدون مجوز بود، اما هیچ کدام به تنش و درگیری منجر نشد.

عمده دستگیرشدگان این اعتراضات، افرادی فاقد سابقه امنیتی بودند و ۸۵درصد این افراد زیر ۳۵سال سن داشتند. در این راستا باید توجه داشت که ۷۰درصد کشور زیر ۴۰سال هستند.

منبع: ایرنا