ettehad top bar

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پنجمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنج شنبه ۱۷ اسفند ماه اعتصاب کارگران هفت تپه ادامه یافت و از ساعات اولیه صبح کارگران بخشهای مختلف شرکت در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

بنا بر این گزارش، دیروز در پی درگیری شدیدی که بین کارگران و رستمی یکی از سهامداران عمده شرکت نیشکر هفت تپه پیش آمد رئیس اداره کار شوش با حضور در محل شرکت، جلسه ای را با شرکت نماینده های کارگران و رستمی برگزار کرد و پیشنهاد داد تا کارگران بمدت دو ماه هیچ اعتراضی نکنند و جو شرکت آرام شود تا کارفرما نیز بتواند به تعهداتش بابت پرداخت مطالبات اقدام نماید. اما نماینده های کارگران با تاکید به اینکه عدم اجرای تعهدات از سوی کارفرما عامل اعتراضات کارگران و جو نا آرام شرکت است، به تحقق وعده های داده شده از سوی کارفرما تا پایان اسفند ماه تاکید کردند.

رئیس اداره کار شوش در حالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را مورد خطاب قرار داده و از آنان خواهان عدم اعتراض شده است که با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، هزاران کارگر این مجتمع بزرگ کشت و صنعت حقوق ماههای دی و بهمن را دریافت نکرده اند و هیچ اقدامی نیز از سوی کارفرما برای پرداخت عیدی و پاداش کارگران و حقوق اسفند ماه آنان صورت نگرفته و آنان در شرایط بسیار سخت و مشقت باری به لحاظ گذران زندگی قرار دارند. علاوه بر این، در پی اعتصاب شش روزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در آذر ماه سالجاری و تعهداتی که کارفرما و فرماندار و مسئولین اداره کار شوش برای بروزرسانی حقوقهای کارگران و تحقق دیگر خواستهای آنان دادند یک مدت طولانی و قابل توجهی، اعتصاب و اعتراضی در این مجتمع کشت و صنعت صورت نگرفت اما کارفرما در طول این مدت به هیچیک از تعهداتی که داده بود عمل نکرد و همین مسئله باعث بروز اعتصابات و اعتراضات کارگری از حدود دو هفته پیش به این سو در این شرکت شد و یکی از کارگران به نام علی نقدی در پی رد خواسته اش برای پرداخت دستمزدهای معوقه با انداختن خود به کانال آب، اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز نیز در پی تجمع کارگران در محوطه شرکت و سخنرانی اسماعیل بخشی در میان همکارانش، برای چندمین بار او به همراه کرامت پام و رحیم بسحاق دو نفر از دیگر از نماینده های کارگران و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به پلیس امنیت شوش احضار و برای ساعتی مورد بازجوئی قرار گرفتند. همچنین امروز بیش از ده نفر از کارگران بخش کشاورزی نیز به پاسگاه هفت تپه احضار شده بودند که پس از ساعاتی به شرکت بازگشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶