کشاورزان از بی‌آبی به کارگری ساختمان روی آورده‌اند

مهاجرپذیری شهرهای بزرگ استان که عمدتا از روستاهای فاقد آب و به ویژه از نسل جوان است، بر آمار این قشر افزوده و این شغل را به مرز بحران نزدیک کرده است.
کارگران فصلی یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به حساب می‌آیند که علاوه بر مشکلاتی که جامعه کارگری با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. ازجمله این مشکلات می‌توان به سختی کار، کم بودن سطح درآمد، میزان برخورداری از رفاه اجتماعی و … اشاره کرد، ضمن اینکه این قشر با مشکلات مهمی همچون امنیت شغلی، بیمه تامین اجتماعی و ثبات درآمدی مواجه هستند.
عرصه کارگران فصلی در ایران هرچند حول محور مشاغلی مانند ماهیگیری، برنج کوبی، نی‌بری و مشاغل مرتبط با کشاورزی می‌چرخد اما مشاغل مرتبط با ساخت و ساز و کارگران ساختمانی به سبب آب و هوا در فصول مختلف و نیز رکود و رونق ساخت و ساز در ایران نیز در گروه مشاغل فصلی قرار می‌گیرند.

این کارگان در مرکز استان و برخی از شهرهای بزرگ استان حضور دارند که اکثر بناهای ساخته شده در این مراکز با عرق جبین این کارگران بنا نهاده شده است.
اگر به حاشیه برخی از نقاط بزرگراه‌های اصفهان و یا خیابان‌های فرعی شهرهای بزرگ استان در ساعات اولیه سری بزنید می‌توانید تجمع گروهی از این کارگران را که گروهی از آنها با تجهیزات کارگری مانند بیل و کلنگ و برخی با دست خالی منتظر کارفرمایانی که شاید بیایند و آنها را به کار گیرند ایستاده‌اند؛ اگرچه بخشی از کارگران با استادکاران خاص خود کار می‌کنند و برخی از کارفرمایان مشغول در صنعت ساخت و ساز، گروه کارگری خاص خود را دارند، اما بخش اعظمی از این خانواده کارگری، از طریق همین ایستادن در حواشی شهر به دنبال کسب روزی می‌روند.
در یکی از روزهای زمستان امسال به سراغ محل تجمع این کارگران در یکی از شهرهای استان رفتیم؛ به محض توقف اتومبیل گروهی از کارگران به سمت خودرو دویدند.

منبع: ایلنا

پروژه معماری