تاکید مبارز آزادیخواه گلرخ ابراهیمی بر ادامه اعتصاب غذا پس از ۳۴ روز

گلرخ ابراهیمی ایرایی با تهدید حمله قلبی و سختی در تنفس در زندان قرچک ورامین مواجه است.

روزپنجشنبه ١٧ اسفند ماه؛ زندانی سیاسی گلرخ ایرایی ۳۴ روز است که در زندان قرچك ورامین در اعتصاب غذاست.

بر اساس گزارشهای رسیده با وجود اینکه وی به سختی نفس میکشد و بصورت بریده بریده صحبت می كند ولی قصد شکستن اعتصاب تا انتقال به زندان اوین را ندارد.

بر اساس گزارش یک منبع آگاه:«گلرخ ايرايی پس از یک تماس یک دقیقه ای با مادرش درحاليكه به سختی نفس میکشید و بصورت بریده بریده صحبت می کرد گفت که مطلقا قصد شکستن اعتصاب غذا ندارد».

پس از مراجعه خانواده ها به حاج مرادی داديار ناظر بر زندانيان سیاسی امنیتی وی اعلام کرده است که اگر گلرخ بمیرد هم کوتاه نمی آید و آنها را به اوین بازنخواهد گرداند. از طرفی گفته می شود که دستور انتقال می بایست از طرف جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران صادر شود.

براساس همین گزارش گلرخ از یک بیماری خطرناک نیز رنج میبرد. وی بيش از ۱۰ كيلو وزن كم كرده است، با افت شدید فشار خون روبرو است.

پس از تزریق سرمی که با آمپول ضدتهوع همراه بوده است؛ ماهیچه های پای وی بطور مستمر سفت شده و ورم می کند. پزشک بهداری در خصوص انقباض پاهای این زندانی سیاسی گفته است که خطرناک است و احتمال گرفتگی و انقباض ماهیچه های قلب وجود دارد.

از طرفی این دو زندانی( گلرخ و آتنا) در وضعیتی شبیه به انفرادی نگهداری می‌شوند، نه می‌تواند از قرنطینه خارج شوند و نه کسی اجازه‌ی ملاقات با آنها را دارد.

پروژه معماری