ettehad top bar

دومین روز اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین

روزیکشنبه بیستم اسفندماه برای دومین روزمتوالی، کارگران کارخانه ایران پوپلین به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به عدم پرداخت ۳ماه حقوق ،عیدی وحق سنوات ادامه دادند.

روز گذشته دراولین روزاعتصاب* ،عیدی کارگران وامروز دردومین روزاعتصاب حقوق ماه های دی وبهمن پرداخت شد.اما حق بیمه کارگران کارخانه ایران پوپلین که از حقوشان کسرشده است کماکان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است وازپرداخت حق سنوات این کارگران هم خبری درمیان نیست.

براساس گزارشات منابع خبری محلی، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت ایران پوپلین رشت صبح امروز برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه از حقوق و سنواتشان در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند.

کارگران در این تجمع در بنرنوشته هایی نسبت به نحوه مدیریت این شرکت اعتراض کردند. در این بنرها، نوشته شده بود:

«مدیران نالایق عامل بروز بحران در شرکت ایران پوپلین»

مدیران شرکت ایران پوپلین زندگی می کنند کارگران شرکت گدایی می کنند»

یکی از کارگران در حاشیه این تجمع با بیان اینکه سه ماه است که حقوق نگرفته ایم اظهار داشت: مسئولان چه زمانی می خواهند حقوق ما را پرداخت کنند؟ پرداخت در شب عید برای ما فایده ای ندارد.

وی افزود: روز گذشته بعد از تجمع عیدی ما پرداخت شد که همه ما این مبلغ را صرف بدهکاری های خودمان کردیم.

این کارگر شرکت ایران پوپلین در ادامه با بیان اینکه اعتراض ما علاوه بر سه ماه حقوق معوق و سنوات درباره رد کردن بیمه نیز است گفت: متأسفانه مسئولان شرکت ۲ماه از بیمه سال ۹۲ و ۳ماه از ۹۳ و ۱ماه از بیمه آبان ۹۵ کارگران شرکت را رد نکرده اند و این موارد نیز از حقوق ماست که در این خصوص نیز همه کارگران معترض هستند.

یکی از کارگران شرکت ایران پوپلین، بیان کرد: دقایقی پیش بعد از ۲ روز تجمع و تحصن کارگران شرکت حقوق دی و بهمن سال جاری پرداخت شد این در حالی است که مبلغ عیدی بعد از تجمع دیروز پرداخت شده بود.

وی افزود: گفته شده حقوق اسفند احتمالا تا پایان سال یا سال دیگر پرداخت می شود البته وضعیت پرداخت بیمه ماه هایی که از حقوق کارگران کسر شده اما بیمه شان رد نشده هنوز مشخص نیست.