وزیر بهداشت با مقایسه آمار جهانی، می‌گوید آمار تلفات جاده‌ای در ایران، از‌سال ۸۴ تاکنون حدود ۴۰‌درصد افزایش یافته است

تصادفات در ایران؛ ۱۰۰ برابر دنیا
به ازای هر ۱۰‌هزار خودرو در اروپا، ۱۲ تا ۱۳ نفر کشته می‌شوند و متاسفانه این آمار در ایران حدود ۳۷ مورد است بیش از ۳۰‌سال است که چشم به راه خودروی استاندارد هستیم، اما کیفیت خودروها بهتر که نشده بدون تعارف در مواقعی بدتر هم شده است

شهروند| بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار تلفات جاده‌ای در ایران، از‌سال ۸۴ تاکنون نسبت به تعداد خودروها و قربانیان آن، حدود ۴۰‌درصد افزایش یافته، درحالی‌که تعداد خودروها و کیفیت آنها بالا نرفته است. این تنها هشدار وزیر بهداشت در سیزدهمین همایش روسا و مدیران پلیس راهور نیروی انتظامی نبود. حسن قاضی زاده‌هاشمی این را هم گفت که آمار تصادفات در ایران، به‌ویژه در خودروهای سنگین، صدبرابر دنیاست و از نظر مرگ‌ومیر هم به ازای هر ۱۰‌هزار خودرو، وضع ایران تقریبا دو برابر متوسط دنیا و اروپاست.

به گفته ‌هاشمی، پیش‌بینی‌ها از نتیجه پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تا‌ سال ۲۰۲۰ تصادفات، سومین عامل مرگ‌ومیر در دنیا خواهند بود و باید گفت که به ازای هر ۱۰‌هزار خودرو در اروپا، ۱۲ تا ۱۳ نفر کشته می‌شوند و این آمار در ایران حدود ۳۷ مورد است.

پروژه معماری