ettehad top bar

یکشنبه ۲۰ اسفند روز نهم بازداشت عضو هیات مدیره کانون تهران است. روز نهم خانواده محمد حبیبی به همراه دوستان و وکلای پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه نمودند. هدف از این مراجعه معرفی وکلا به شعبه ۲ بود. در این مراجعه همسر آقای حبیبی موفق شد با بازپرس پرونده ملاقات نماید و به نحوه بازداشت و ادامه. روند بی خبری از محل نگهداری همسر خود اعتراض نمود اما متاسفانه مسئول پرونده از ارایه محل نگهداری معلم زندانی خودداری نمود و این روند غیر قانونی همچنان ادامه دارد.
در این دیدار به خانم پاک ضمیر گفته شد بخاطر درد گردن همسرش گردن بند مخصوص تهیه و به زندان تحویل دهد ایشان بعد از تهیه مراتب نگرانی خود نسبت به وضعیت سلامت همسرش را اعلام نمودند لازم به ذکر است آقای حبیبی در سال های اخیر مشکل جدی گردن نداشته و گویی بخاطر شرایط بد بازداشت مشکل قدیمی گردن ایشان عود نموده است.

در ادامه پیگیرها بعداز ظهر ۲۰ اسفند همسر آقای حبیبی به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره کانون معلمان تهران و دوستان با وزیر آموزش و پرورش ملاقات نمودند. در این دیدار بعد از شرح ماوقع توسط خانم خدیجه پاک ضمیر، آقای فلاحی دبیرکل کانون تهران تاکید نمودند که آقای حبیبی در فعالیت خود وظایف تشکیلاتی محول را انجام داده است و نباید اینچنین مورد ضرب و شتم قرار گیرد و نسبت به وضعیت موجود اعتراض نمود در این دیدار خانم صدیقه پاک ضمیر، عضو هیات مدیره کانون تهران تاکید نمود که نحوه بازداشت آقای حبیبی از طرف نهادهای مدنی و تشکل های صنفی به شدت محکوم شده است و موجب اعتراض معلمان است. آقای حمید جعفری دوست و همکار آقای حبیبی نسبت به عواقب انتساب اتهامات واهی به محمد حبیبی هشدار داد و خواستار احقاق حقوق وی شد. در ادامه جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی با توجه به موضع گیری آقای بطحایی در مورد معلمان زندانی به عدم شفافیت و موضع گیری دو پهلو وی در مصاحبه با خبرآنلاین اشاره نمود و خواستار آن شد که وزیر به صورت مشخص و قاطع ضمن به رسمیت شناختن تشکل های صنفی، واقعه خشونت در برابر هنرستان اندیشه را محکوم نماید.
پس اظهار نظر معلمان آقای بطحایی ضمن ابراز تاسف بخاطر نحوه بازداشت به پیگیری های خود و محدودیت ها اشاره نمود و تاکید نمود که بصورت جدی این پیگیری ادامه خواهد داشت. در پایان معلمان شرکت کننده در این دیدار بر خواسته خود نسبت به اعلام موضع صریح وزارتخانه تاکید نمودند و اعلام کردند نحوه واکنش معلمان بستگی به وضعیت آقای حبیبی دارد و اگر محل نگهداری وی مشخص نگردد معلمان گام های دیگری برخواهند داشت. این جلسه پس از ۴۵ دقیقه پایان یافت.
امروز همچنین محمد حبیبی حوالی ساعت ۲۰ با همسر خود تماس گرفت و ضمن اعلام بی خبری از محل نگهداری وضعیت خود را با وجود گردن درد خوب توصیف نمود تا زمان تماس گردن بند ایشان به دستشان نرسیده بود همچنین آقای حبیبی از معلمان و تشکل های صنفی و فعالان مدنی بابت حمایت و همدلی با وی و خانواده اش قدردانی نمود.

با توجه به گزارش فوق کمیته دفاع از محمد حبیبی و اعضای خانواده وی و تشکل های صنفی در گام نخست خواستار روشن شدن وضعیت این معلم دربند بوده منتظر واکنش وزیر آموزش و پرورش در محکومیت دستگیری وی هستند و معتقدند بایستی بدون فوت وقت محمد حبیبی آزاد شده با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.

۲۰ اسفند ۱۳۹۶
برگرفته از کانال کانال صنفی معلمان ایران