آزادی رضا شهابی را شادباش میگوئیم

بنا به گزارش منتشره از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رضا شهابی عصر دیروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه آزاد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت فراوان از آزادی رضا شهابی و تبریک آن به خانواده و یاران و همکاران او، تحمیل جریمه ۷ میلیون تومانی به ایشان را قویا محکوم میکند و بدینوسیله با تاکید بر حق کارگران برای برپائی تشکلهای مستقل کارگری و برداشته شدن اتهامات امنیتی از فعالیتهای صنفی و سیاسی، خواهان آزادی معلمان زندانی محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و همه انسانهای عدالت طلب و آزادیخواه از زندانهای سراسر کشور است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

پروژه معماری