ettehad top bar

بیحقوقی کارگران خانه سازی (شرکت ایثار) کرمانشاه

پیام از طرف کارگران خانه سازی (شرکت ایثار) کرمانشاه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

سلام
ما کارگران کارخانه خانه سازی (شرکت ایثار) کرمانشاه دو ماه حقوق معوقه داریم و بیمه ی تامین اجتماعی و تکمیلی ما به مرز اخطار رسیده است و عیدی و پاداش و سنوات سالیانه را نیز دریافت نکرده ایم
این شرکت ۲۰۰ کارگر قراردادی و ۱۰۰ کارگر پیمانکاری دارد و در وضعیت نیمه تعطیل به سرمیبرد
فعالیت اصلی این شرکت ساخت قطعات بتنی خانه های
پیش ساخته وبتن ریزی وقطعات بتنی مانند دیوار ،تراورس ،دال ،دیوار است
تمامی ما کارگران در این شرکت با سابقه بیش از ۲۵ سال به صورت قرارداد های یکماهه مشغول بکار هستیم و کوچکترین حق اعتراضی نداریم ودر صورت اعتراض به تعویق حقوق ها با فشار اخراج روبرو میشویم
مالکیت این شرکت در گذشته متعلق به وزارت مسکن وشهر سازی بوده که زمانی بیش از ۲۰۰۰ کارگر در آن کار میکردند اکنون این شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان است و به مدت ۱۸ سال مدیریت آن توسط این بنیاد تعیین میشد ولی سه سالی است که مدیریت این شرکت اکثرا از بازنشستگان سپاه میباشند
ممنون از انتشار درد دلهای ما کارگران