کارگران پتروشیمی فجر در انتظار پاداش پایان سال/دستورالعمل‌هایی که اجرایی نشد

کارگران پتروشیمی فجر از عدم پرداخت پاداش پایان سال انتقاد دارند.
کارگران پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نگران عدم پرداخت پاداش وعده داده شده‌ی خود هستند.

از قرار معلوم، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که یک هلدینگ گسترده است، در ابلاغیه‌ای خطاب به شرکت‌های زیرمجموعه خود، از آنها خواسته‌ است معادل ۱۵ روز دستمزد و مزایا به کارگران پاداش پرداخت کنند؛ یکی از این شرکت‌ها، پتروشیمی فجر است.

یکی از کارگران پتروشیمی فجر که به نمایندگی از جانب همکارانش صحبت می‌کرد، گفت: ۳۰۰ کارگرِ شاغل در پتروشیمی فجر هستیم که نتوانسته‌ایم پاداش خود را دریافت کنیم؛ درحالی‌که دیگر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، بین یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان پاداش گرفته‌اند.
این کارگر نگران آن بود که در روزهای باقیمانده تا پایان سال، پاداشی که قانونی است و دستورالعمل آن صادر شده، به او و همکارانش پرداخت نشود.

به گفته این کارگر، مراجعه او و همکارانش به امور مالی شرکت تاکنون بی‌نتیجه بوده‌است.

پروژه معماری