ettehad top bar

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه شیروارنا نسبت به عدم پرداخت مطالبات وواریز نشدن مقرری بیمه بیکاری فرمانداری ورامین

روز چهارشنبه بیست وسوم اسفندماه،بیش از۳۰ نفر از کارگران اخراجی کارخانه شیر وارنا(تهران شهداد) دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان وواریز نشدن مقرری بیمه بیکاری مقابل فرمانداری ورامین اجتماع کردند.

به گفته تجمع کنندگان که چندین کارگر زن نیز بین آن ها حضور داشت پس ازاخراج از کار حق و حقوقشان ازطرف مالک کارخانه شیر وارنا پرداخت نشده است. وتابه امروزازواریزمقرری بیمه بیکارشان هم خبری درمیان نیست.

یکی از این کارگران معترض گفت : پس از این که کارخانه ما را اخراج کرد ، به اداره کار شهرستان شکایت خودرا ارائه کردیم و بنا شد که حق و حقوق ما از جمله سنوات ، عیدی و مستمری بیکاری برقرار شود.
وی افزود: پس از گذشت پنج ماه از زمان اخراج کارگران ، حتی یک ریال نیز به این افراد نداده اند.

وی تصریح کرد: شب عید است ، ده ها نفر از کارگران و خانواده آن ها انتظار دارند که فرماندار و مسئولان شهرستان به مشکل این افراد رسیدگی کنند وآنها را شرمنده خانواده نکنند.

تنی چند از مسئولان فرمانداری ورامین بین این کارگران حاضر شده و توضیحاتی را در خصوص روند پیگیری مطالبات کارگران ارائه کردند.

کارخانه تهران شهداد که اکثر افراد آن را به نام کارخانه وارنا می شناسند در سال ۱۳۸۵ با حضور معاون اول رئیس جمهور وقت فعالیت خود را با ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ هزار تن محصولات لبنی آغاز کرد.
این کارخانه هم اکنون با یک دهم ظرفیت فقط به تولید بستنی می پردازد،در حالی که ده ها میلیارد تومان بابت خرید شیر به دامداران شهرستان ورامین بدهکار است.
مسئولان کارخانه شیروارنا در ماه های اخیر بارها قصد تعطیلی آن را داشته اند که با وساطت فرماندار ورامین و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن ، از تعطیلی آن جلوگیری شده است