اعتراض کارگران متروی تهران نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق، عیدی ومطالبات دیگر

کارگران متروی تهران دراعتراض به عدم پرداخت ماه حقوق،عیدی ودیگرمطالباتشان،شکایت نامه ای را برای مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ارسال داشتند.

بنابه گزارشی که ۲۴اسفند رسانه ای شد،مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان مترو تا پایان سال ۹۶ خبر داد.

فرنوش نوبخت مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه درباره حقوق عقب افتاده کارکنان مترو اظهار کرد: در تلاش هستیم در ابتدا حقوق عقب مانده پیمانکاران مترو را تسویه کنیم و پس از آن حقوق کارکنان مترو را بپردازیم.

وی افزود: در این راستا پیمانکاران را مجبور به پرداخت حقوق کارکنان کردیم. لازم به ذکر است، بیشتر پیمانکاران مترو طی چند روز گذشته تسویه حساب کردند.

مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تاکید کرد: تا ۲۶ اسفندماه ۹۶ تمام حقوق عقب افتاده کارکنان مترو تسویه می‌شود.

گفتنی است؛ با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، در روزهای اخیر کارکنان مترو به خاطر عدم دریافت حقوق و مزایا ناراضی بودند و به همین دلیل تصمیم بر ارسال شکایت نامه‌ای به فرنوش نوبخت مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه داشتند تا حقوق و مزایا وعیدی خود را دریافت کنند.

پروژه معماری