ettehad top bar

ادامه اعتراضات دامنه دارصدها کشاورز شرق اصفهان نسبت به عدم اختصاص حق آبه باراهپیمایی در سطح شهر و تجمع در ضلع جنوبی پل خواجو،مقابل صدا وسیماو…

روزجمعه بیست وپنجم اسفندماه، صدها کشاورز شرق اصفهان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه ساعت ۹صبح در ضلع جنوبی پل خواجو تجمع کرده وبطرف صداوسیما راهپیمایی وبدنبال تجمع دراین محل به راهپیماییشان به سمت مصلی نمازجمعه ادامه دادند.

این کارگران اعلام کردند تازمانیکه خواسته هایمان برآورده نشود از تجمعات خود دست بردار نخواهیم بود.
صبح امروز بیش از ۴۰۰ نفر از کشاورزان شرق اصفهان با تجمع در ضلع جنوبی پل خواجو خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
این کشاورزان با هماهنگی از طریق فضای مجازی ، از ساعت ۹ صبح با تجمع در پل خواجو خواستار برگرداندن حق آبه ۵۰۰ ساله خود شدند.
کشاورزان با سر دادن شعارهایی ازجمله:

آب می خوایم پول تو جیبی نمی خوایم ،
این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی ،

در کشور اسلامی خیانت خیانت ،
اعتراض خود را به نحوه مدیریت تخصیص آب اعلام کردند.
کشاورزان با همراه داشتن دست نویس هایی با عنوان ماکشاورز فقیریم ذلت نمی پذیریم ،از مسوولان خواهان تامین سهم حق آبه بهاره و دریافت خسارت های قبلی خود شدند .
کشاورزان که هر لحظه به تعدادشان افزوده می شود در ادامه این تجمع به سمت صداو سیما حرکت و با سر دادن شعارهایی خواستار بیان واقعیات از بیکار شدن بیش از ۲۶ هزار کشاورز شرق اصفهان از طریق بخش های مختلف صداو سیما شدند.
آنها قبل از آنکه به سمت مصلی نمازجمعه اصفهان بروند اعلام کردند ما تا زمانی که مصوباتمان اجرایی نشود از تجمعات خود دست بردار نخواهیم بود.
قابل یادآوری است که اعتراض کشاورزان شرق اصفهان از حدود یک ماه پیش تا کنون در مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان ، صداوسیما ، استانداری ، دفتر نمایندگان مجلس اصفهان و راهپیمایی در خیابانها و سر دادن شعار ادامه داشته است.