تجمع کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل شرکت

امروز صبح شنبه ۲۶ اسفند ماه کارگران بازنشسته کیان تایر در پی عدم پرداخت مطالبات توافق شده از طرف کارفرما به آنان ،دست به تجمع اعتراضی در مقابل شرکت کیان تایر زدند

این کارگران پس از تجمع در مقابل شرکت از خروج کامیونهای آن جلوگیری کردند و اخطار دادند که اگر صدایشان شنیده نشود تجمع خود را به مقابل بخشداری جاده ساوه خواهند کشاند

طبق آخرین گزارشات رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در ظهر امروز وعده پرداخت بخشی از طلب کارگران به آنان داده شد ولی کارگران محل تجمع را ترک نکردند و خواهان اجرایی شدن وعده ی داده شده شدند

طبق همین گزارش در پایان وقت اداری امروز بالاخره کارفرما به حساب همه ی کارگران بازنشسته نفری سه میلیون تومان واریز نمود
لازم به ذکر است در پی تجمعات کارگران بازنشسته کیان تایر در هفته ها و ماههای گذشته در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وعده های داده شده از سوی این نهاد برای پرداخت سنوات ۴۰۰ کارگر بازنشسته این کارخانه و پیگیریهایی که نماینده های آنان انجام دادند روز پنجم اسفند ماه طی جلسه ای در محل کارخانه مقرر گردید تا پایان اسفند ماه جاری مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به کارگران بازنشسته کیان تایر پرداخت گردد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – بیست وششم اسفند ماه ۱۳۹۶

پروژه معماری