ettehad top bar

گزارش چهاردهمین روز بازداشت محمدحبیبی

روز جمعه محمدحبیبی با همسر خود تماس گرفت و از سلامت خود خبر داد اما همچنان آقای حبیبی و خانواده از محل نگهداری وی بی اطلاع هستند.

در چهاردهمین روز بازداشت غیرقانونی #محمد_حبیبی، جمعی از فعالان مدنی و اعضای هیئت مدیره کانون فرهنگیان گیلان با خانواده وی دیدار کردند در این دیدار که جمعی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران نیز حضور داشتند خانم خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی گزارشی از آخرین وضعیت وی ارایه نمودند و در ادامه آقای عزیز قاسم زاده به نمایندگی از تشکل متبوع خود ضمن محکوم نمودن بازداشت همراه با خشونت آقای حبیبی، از بی عملی وزیر انتقاد نمود.