ettehad top bar

اعتصاب وتجمع کارگران مجموعه ورزشی آزادی دراعتراض به عدم پرداخت۲ماه حقوق،عیدی،حق سنوات ومطالبات دیگر مقابل وزارت ورزش

صبح روز شنبه بیست وششم اسفندماه، کارگران مجموعه ورزشی آزادی(شرکت توسعه اماکن ورزشی کارگران ، تاسیسات، خدمات و فضای سبز ورزشگاه آزادی)دراعتراض به عدم پرداخت ۲ماه حقوق،عیدی،حق سنوات ومطالبات دیگر،دست از کارکشیده ومقابل وزارت ورزش تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشره،کارگران تجمع کننده مقابل وزارت ورزش و جوانان که بیش از ۸۰ نفر بودنددرباره مطالباتشان گفتند:آخرین دریافتی آنها حقوق پایه دی ماه بوده اما حقوق بهمن، اسفند و سنوات و عیدی را تا امروز که سه روز مانده به عید و سال جدید دریافت نکرده اند. کارگران فوق در طول هفته های گذشته بارها به مدیر آزادی بابت این مشکل معترض شده اند اما هیچ نتیجه ای در بر نداشته و از همین رو امروز با هماهنگی جلوی وزارت ورزش تجمع کرده اند تا بلکه وزیر ورزش و جوانان صدای آنها را شنیده و در این زمینه اقدام عاجلی انجام دهد.

جالب است که مدیریت مجموعه ورزشی آزادی در حالی هنوز مطالبات این کارگران را پرداخت نکرده که حقوق پایه آنها مبلغ ناچیز و زیر ٩٠٠ هزار تومان است در حالیکه طی ماه جاری برای حضور اینفانتینو در ایران، برای بازسازی پاویون و جایگاه VVIP بالای یکصد میلیون هزینه شد.

بنا بهمین گزارشات،کارگران معترض با پرداخت بخشی از مطالبات وهمچنین وعده پرداخت مابقی مطالبات تا روز دوشنبه (۲۸ اسفند)، به تجمعشان خاتمه دادند.