ettehad top bar

بازداشت شدگان مرد در تجمع ۸ مارس از زندان فشافویه آزاد شدند

بازداشت‌شدگان مرد تجمع ۸ مارس در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان فشافویه آزاد شدند.

بازداشت شدگان با نام‌های علی افسونگر، علی سالم،‌ پیمان چهرازی، مهرداد قاضی‌ و جواد عباس توللی،‌ دیشب در حالی ‌که خانواده‌ها و یاران آنها منتظر بودند، آزاد شدند.

طی فراخوان ۸ مارس، روز ۱۷ اسفند ماه زنان و مردان مقابل وزارت کار حضور یافتند تا به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان در بازار کار اعتراض کنند. بسیاری از تجمع‌کنندگان قبل از رسیدن به محل تجمع با ضرب و شتم و خشونت نیروهای انتظامی، لباس شخصی‌ها و موتورسواران مواجه و پراکنده شدند.
در همان لحظات اولیه بیش از ۵۰ زن و ۲۰ مرد بازداشت شدند. برخی در دو روز اول با قرار کفالت یا تعهد آزاد شدند و ۱۴ زن به زندان قرچک ورامین و ۵ مرد به فشافویه منتقل شدند. روز دوشنبه ۲۱ اسفند همه زنان بازداشت شده در تجمع ۸ مارس از زندان قرچک آزاد شدند.