محمد_حبیبی که دیروز از سلول انفرادی سپاه به قرنطینه منتقل شده بود ساعاتی پیش به سالن ۳ بند ۴ منتقل شد.
لازم به ذکر است محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران نیز در همین بند دوران حبس خود را سپری می کنند.
هر سه زندانی یاد شده بخاطر فعالیت های صنفی متهم به اقدامات امنیتی شده اند اتهاماتی که از نظر جامعه و فرهنگیان بارها رد شده و از سوی فعالان برحق فعالیت صنفی و تشکل یابی مستقل تاکید شده است.

پروژه معماری