ettehad top bar

اعتصاب سراسری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه(۲۹ اسفند ۹۶)

امروز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه کارگران تمام بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم تحقق وعده های داده شده در محوطه شرکت در حال جمع شدن هستند و از دیشب اعتصاب کارگران شیفت بعد از ظهر شروع شده است
امروز صبح نیز کارگران به نشانه اعتراض کوره بخار را خاموش کرده اند

طبق گزاراشات رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران در هفته گذشته با دخالت شورای تامین و دادن وعده ی پرداخت یک ماه حقوق و عیدی و پاداش در ۲۸ اسفند ماه دست از اعتصاب یک هفته ایی خود کشیدند و شروع بکار کردند

اما تا این لحظه که این گزارش تنظیم شده است (حدود ساعت ۱۰ صبح ۲۹ اسفند)حقوق دی ماه به طور کامل پرداخت نشده است و بابت عیدی به حساب برخی از کارگران نفری ۵۰۰ هزار تومان واریز شده است

به همین دلیل خشم کارگران به جان آمده از این همه وعده های مکرر دروغین در شب گذشته با اعتصاب در قسمت کارخانه بروز کرد وسپس نی برهای رسمی درب دروازه های ورودی نی به شرکت نیشکر هفت تپه را بستند

امروز نیز بقیه بخش های شرکت نیشکر دست از کار کشیدند ودر جلوی دفتر مدیریت تجمع نمودند و کوره بخار را خاموش کردند
کارگران میگویند مسئولینی که میانجیگری کردند و باعث شدند آنان حق خودشان را در ماههای گذشته از کارفرما نتوانند بگیرند
باید پاسخگو باشند و تمام حق و حقوشان را پرداخت کنند

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۹ اسفند ۱۳۹۶