معلم زندانی مختار اسدی اعتصاب غذا کرد

مختار اسدى معلم زندانى براى چندمين بار پياپى از مرخصى محروم ماند.

بالغ بر ٤٠ زندانى صنفى ،مدنى و سياسى در بندهاى زنان و مردان زندان ای اوين و زندان رجايى شهر در اعتراض به عدم توجه مقامات قضايي به خواست‌هاى آنان مبنی بر حق استفاده از مرخصی، در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
مختار اسدى معلم زندانى و از فعالين صنفى در تماسى تلفنى اعلام كرد كه براى چندمين بار با درخواست مرخصى ايشان موافقت نشده است
و اين معلم زندانى تعطيلات نوروز را در زندان سپری خواهد نمود.

مختار اسدى مى افزايد با آمدن معاونت كنونى دادستانى و پيگيرى مجدد ، اين معاونت اعلام كرده است هيج يك از اسناد و مدارك قبلى ايشان كه براى درخواست مرخصى به دفتر معاونت قبلى -حاجى مرادى- ارسال شده است ، در پرونده اش وجود نداشته و حتى مداركى كه همكاران كانون صنفی معلمان تهران براى مرخصى ايشان به دادستانى تحويل داده اند در پرونده ايشان موجود نيست.

مختار اسدى كه از وضعيت پيش آمده به شدت ناراحت است مى افزايد درخواست هاى جديدى به اين معاونت براى پيگيرى اين موضوع ارسال كرده است و منتظر جوابيه دادستانى است و بخاطر این اجحاف همراه با دیگر زندانیان در اعتصاب غذای تر به مدت سه روز به سر می برد.

پروژه معماری