ettehad top bar

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسب آغاز سال ۱۳۹۷

بار دیگر بهار با سرسبزی و طراوتش و سال نو با امیدهایش از راه رسید. جوانه ها از دل زمین سر بر آوردند و ما انسانها با تمام امیدها و آمال و آرزوهایمان برای سعادت و خوشبختی قدم در سال نو میگذاریم.

اما علیرغم این همه امید پایان ناپذیر در وجود ما انسانها، چهل سال است زندگی ما کارگران ایران بِه از سال پیش نشده است و هر سال با فقر و فلاکت بیشتری نسبت به سال پیش قدم در سال نو گذاشته ایم. با اینحال، سال نود و شش با دی ماه خیره کننده اش و زمستانی متفاوت از سالهای گذشته، بارقه ی امید را برای به کرسی نشاندن تحولات انسانی در کشور، در دلهای ما کارگران و مردم آزاده ایران بارور کرد.

کیفیت و کمیت اعتصابها و تجمعات اعتراضی ما کارگران در سراسر کشور و مبارزات بی وقفه ای که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، هپکو، آذر آب، نیشکر هفت تپه و بسیاری دیگر از مراکز تولیدی و صنعتی در مبارزه برای دستیابی به مطالباتشان به پیش بردند متفاوت از سالهای گذشته و مالامال از تجارب ارزنده ای بود که بی تردید در سال نو، در رشد و شکوفائی مبارزات طبقه کارگر ایران برای خلاصی از شرایط جهنمی موجود، تاثیرات تعیین کننده ای از خود بر جای خواهد گذاشت.

ما کارگران ایران در سال نود و شش، بسیاری از یاران و همکارانمان را که نتیجه مستقیم تحمیل بی حقوق از سوی سرمایه داری حاکم بر ایران بود از دست دادیم، از اهواز و هفت تپه و تا تهران و اراک و جای جای کشور مورد سرکوب و بازداشت و تعقیب قضائی قرار گرفتیم، صدها هزار نفر از ما بدلیل تعطیلی کارخانجات آواره خیابانها شدیم، میلیونها نفر از ما بدلیل پایین بودن حداقل مزد تا چندین برابر زیر خط فقر و عدم پرداخت همین دستمزدها شرمسار خانواده و فرزندان خردسال خود شدیم، دهها و صدها هزار نفر از ما خطرات سرکوب و بازداشت و وارد آمدن فشارهای روحی و روانی ناشی از اعتصاب و تجمع را به خود و خانواده هایمان به جان خریدیم اما علیرغم اینهمه مصائب زانوی غم بغل نکردیم، لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود از پای ننشستیم و تا واپسین روزهای سال و در جایی همچون شرکت نیشکر هفت تپه و بسیاری مراکز دیگر تا واپسین ساعات پایان سال ایستادیم و برای دستیابی به مطالباتمان جنگیدیم.

و اینک در واپسین ساعات سال ۹۶ علیرغم اینکه با رنج و اندوه و سفره ای خالی قدم به سال نو میگذاریم فرا رسیدن بهار را عزیز و گرامی خواهیم داشت و سال نو را با اتکا به دستاوردهای مبارزات تاکنونی خود و قدرت اتحاد و همبستگی مان به سالی سراسر مبارزه و پیشروی به سوی دستیابی به یک زندگی انسانی و برپائی دنیائی بهتر تبدیل خواهیم کرد.

سال نو به کارگران، مردم آزاده ایران و بویژه زندانیان صنفی و سیاسی و خانوادهای آنان مبارک باد.

بهاران خجسته باد

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶