ettehad top bar

اطلاعیه کارگران و کارکنان شرکت هپکو اراک

تاریخ:۱۰/۱/۹۷

  • قرار بود حقوق یک ماه پرسنل از محل سپرده ۶ میلیارد تومانی در بانک تجارت و حقوق یک ماه نیز در پایان بهمن ماه پرداخت شود که تاکنون انجام نشده است، شرایط ما بحرانی است.
    ‌وعده پرداخت پنجشنبه گذشته به شنبه هفته جاری موکول شد، اما تاکنون حقوق‌ی پرداخت نشده . این خلف وعده ها اعتراض مجدد ما را موجب گردیده است .
  • متاسفانه سازمان خصوصی سازی با عملکرد نامناسب روند تعطیلی هپکو را همچنان ادامه می‌دهد. این شرکت با وجود پرونده‌های قضایی، بدهی بانکی و معوقات پرسنلی بدون هیچ گونه بررسی به شرکت هیدرواطلس واگذار شد.
  • ما کارگران و کارکنان هپکو با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم میکنیم عدم دریافت حقوق ماهانه تاثیرات نامطلوبی بسیاری بر زندگی خصوصی مان باقی گذاشته و دوران بسیار سختی را سپری می کنیم.