ettehad top bar

کارگران معترض اخراجی پالایشگاه گاز ایلام یازده نفرند

در سال جدید مدیریت پالایشگاه گاز ایلام۱۱کارگر معترض را اخراج کرد.
بتاریخ۲۰فروردین،کارگران ارکان ثالث پالایشگاه گاز ایلام از تعدیل برخی همکاران خود در روزهای ابتدایی سال جدید خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: یازده نفر از همکاران ما در روزهای ابتدایی سال جدید بیکار شدند.
برای اطلاعات بیشتر درهمین رابطه به گزارشات زیر مراجعه شود:

تعدادی از کارگران معترض پالایشگاه گاز ایلام اخراج شدند
مدیریت پالایشگاه گاز ایلام برای انتقام گرفتن از کارگرانی که روزهای ششم وهفتم اسفندماه* دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب وتجمع زدند،تعدادی از آنهارادراول سال جدید اخراج کرد.
براساس گزارشی که پنجم فروردین ماه رسانه ای شد،به جای اینکه صدای کارگران پالایشگاه گاز ایلام پس از اعتراض دوروزه شان به گوش مسئولین رسیده وآنها را برای رفع مشکلاتشان مجاب نماید ،مدیران پالایشگاه از در انتقامجویی وساکت نمودن صدای معترضین وارد شده اند. چرا که در اولین روز از سال ۹۷ جمعی از کارگران را به جرم اعتراض به روند تضییع حقوقشان از کار بیکار کرده اند.
خبرهای رسیده از پالایشگاه گاز ایلام حاکیست که مدیریت این پالایشگاه در اولین روز از سال ۹۷به علت تحصن یکماه پیش کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات چندساله اشان ،در اقدامی غیر منتظره در پایان قرارداد پیمان ها از عقد قرار داد با تعدادی از کارگران باسابقه که دراین تحصن شرکت کرده بودند در پیمان های جدید جلوگیری به عمل آورند.