ettehad top bar

چهار ماه مزد و نیمی از عیدی کارگران «شیشه قزوین» پرداخت نشده است

جمعی از کارگران کارخانه شیشه قزوین از عدم پرداخت ۴ ماه مزد و نیمی از عیدی سال ۹۶ خود خبر دادند.

کارگران شیشه قزوین که تعداد آن‌ها حدود ۲۸۰ نفر است، درباره طلب وصول نشده خود گفتند: مطالبات مزدی ما مربوط به ۴ ماه طلب مزدی سال گذشته می‌شود. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی نیمی از عیدی پایان سال ۹۶ را پرداخت نکرده است.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه شیشه قزوین با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی، چند سال گذشته برای آن‌ها با چالش‌هایی همراه بوده است، افزود: دست‌کم طی یک الی دو سال گذشته کارفرمای شیشه قزوین به بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و عیدی آنها را با تاخیر پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه هرکدام از ما به‌صورت میانگین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داریم، گفت: در نتیجه وضعیت پیش آمده ممکن است امنیت شغلی خود را از دست بدهیم.

این کارگران در خاتمه می‌گویند: با اینکه کارفرمای شیشه قزوین بار‌ها وعده پیگیری این موضوع را داده است اما هنوز مشکل باقی است./ایلنا