بازگشت بکار۷کارگرمعترض کارگر پالایشگاه گاز ایلام پس از اعتصاب وتجمع ۳روزه همکارانشان

ادامه بلاتکلیفی شغلی ۴کارگر معترض دیگر

۷کارگرمعترض اخراجی پالایشگاه گاز ایلام پس از اعتصاب وتجمع ۳روزه همکارانشان برسرکارشان بازگشتند وبلاتکلیفی ۴کارگرمعترض اخراجی دیگر کماکان ادامه دارد.

براساس گزارشات منتشره بتاریخ۲۴فروردین، کارگران پالایشگاه گاز ایلام گفتند:بدنبال تحمعات ما دراعتراض به اخراج یازده نفر از همکارانمان در جلسه‌ای که با مسئولان استانداری داشتیم، قرار شد هفت نفر از اخراجی‌ها بدون شرط به سر کار بازگردند.تکلیف بازگشت به کار چهار کارگر اخراجیِ باقیمانده هنوز مشخص نیست اما قرار است در جلسه روز یکشنبه با مدیرعامل پالایشگاه این موضوع مطرح و بررسی شود.

بنابهمین گزارشات،کارگران ارکان ثالثِ پالایشگاه گاز ایلام همچنین از قراردادهای موقت شغلی خود انتقاد دارند و می‌گویند: ما کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستیم و هر سال با تغییراتی که در ترکیب پیمانکاران رخ می‌دهد، امنیت شغلی ما به خطر می‌افتد. همواره نگرانیم که شرکت یا شرکت‌های جدید با «تعدادی» از ما قرارداد منعقد نکنند و بیکار شویم.

پروژه معماری