اعتصاب کارگران سدسازی در پیرانشهر

کارگران یک پروژه‌ی سدسازی ، به دلیل عدم دریافت حقوق معوقه‌ی خود دست به اعتصاب زدند.
کارگران سد “کانی سیو” پیرانشهر به نشانه‌ی اعتراض ، علی‌رغم تهدیدها ۵مین روز اعتصاب خود را سپری می‌کنند.

یکی از کارگران مشغول به کار در این پروژە کە نخواست نامش فاش شود اعلام کرد که کارگران اعتصابی از سوی کارفرما با تهدید، تبعید و اخراج روبرو شده‌اند.

این کارگر اعلام کرد که افراد اعتصاب کننده بیش از ٨٠ نفر بودە که بیشتر آنان رانند‌گان ماشین‌آلات و ادوات سنگین می‌باشند.

این کارگران بارها به عدم دریافت حقوق معوقه‌ی خود به مسئولان و کارفرما اعتراض کرده‌اند، اما هر بار کارگران با وعده‌‌های آنان روبرو شده‌اند.
کارگران اعتصاب کننده اعلام کرده‌اند تا وقتی که تمام حقوق و مزایی معوقه‌ی خود را دریافت نکنند، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

پروژه معماری