ettehad top bar

ادامه وگسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود

روزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه، تجمع اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه وگسترش یافت.

براساس گزارش منتشره بتاریخ۴اردیبهشت،پس از اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود که روز شنبه و در پی توزیع ناهار با کیفیت پایین آغاز شد، معاون امور دانشجویی این دانشگاه با رد دلیل اعتراض دانشجویان این مسئله را مربوط به تفاوت در ذائقه دانشجویان دانست؛ گفته هایی که خشم دانشجویان را بر افروخت و زمینه شکل گیری اعتراضات گسترده تر را فراهم کرد.

پس از اینکه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ظهر شنبه* با به صف کردن ظرف غذای خود در محوطه سلف دانشگاه از خوردن غذای ارائه شده به دلیل آنچه که کیفیت پایین غذا عنوان شد امتناع کردند، رمضان رمضانی، معاون امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در رابطه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه نسبت به غذای سلف دانشگاه که منجر به تجمع دانشجویان در مقابل اتاق رییس دانشگاه نیز شد، گفت: در جلسه ای که با دانشجویان گذاشته شد، به این مشکل رسیدگی و درخواست آنها مطرح شد.

رمضانی با بیان اینکه بین دانشجویان اختلاف ذائقه وجود دارد و این موضوع امری بدیهی است، افزود: ۲۰ دانشجو از مجموعه ۲۰۰۰ هزار دانشجو روز گذشته اعتراض کردند که حق طبیعی آن‌ها بود و این بحث‌ها در دانشگاه پذیرفته شده است.

وی در رابطه با شکایت دانشجویان از غذای روز شنبه، گفت: تفاوت ذائقه دانشجویان عامل تجمع روز گذشته بود، این مشکل در یک خانواده هم وجود دارد که همه فرزندان یک نوع غذا را دوست ندارند و بین ذائقه آنها تفاوت وجود دارد.

گفته معاون دانشجویی دانشگاه که مشکل پیش آمده را محدود به نزدیک ۲۰ دانشجو از مجموع ۲ هزار دانشجویی که ظهر روز شنبه ناهار گرفته بودند، در حالی مطرح شد که تصاویر منتشر شده در مورد جمعیت افراد معترض روز شنبه بسیار بیشتر از این صحبت ها بود.

جدا از موضوع تصاویر روز شنبه، اکنون و تنها ۲ روز پس از موضع گیری عجیب معاون دانشگاه صنعتی شاهرود، از این دانشگاه خبر می رسد که جمع زیادی از دانشجویان با ورود به ساختمان مرکزی دانشگاه و دفتر ریاست با محوریت مسئله غذا دست به اعتراض دوباره زده اند.

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه از ظهر امروز آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. خبرهای بیشتر در مورد این تجمع دانشجویی حکایت از آن دارد که علی رغم گذشت نزدیک به ۳ ساعت از تجمع، هیچکدام از مسئولان و مدیران ارشد واکنشی به این مسئله نداشته اند.

یکی از دانشجویان دانشگاه در مورد چرایی این تجمع گفت: اعتراض روز شنبه آتش زیر خاکستر دانشجویان را شعله ور کرد. غذای روز شنبه بوی تعفن می داد و اینکه مسئولان حرف دانشجویان را قبول نمی کنند و به اعتراضات ترتیب اثر نمی دهند، ناراحت کننده است.

وی افزود: در جلسه ای که با مسئولان داشتیم، آنها تحت هیچ شرایط زیر بار حرف دانشجویان نرفتند و این اتفاق سبب شد که ما به دنبال شکل دهی به یک تجمع گسترده تر بودیم.

این دانشجوی معترض افزود: سیاست مدیران به گونه ای شده است که دانشجویان را به جان دانشجو انداخته اند و در حال حاضر با اینکه از ساعت ۱۲ در ساختمان مرکزی و رو به روی دفتر ریاست دانشگاه تجمع کرده اند، رئیس دانشگاه حاضر به حضور در بین دانشجویان نیست.

این دانشجو افزود: به دانشجویان اولتیماتوم داده شده است که اگر تا نیم ساعت دیگر ساختمان مرکزی را ترک نکنیم ما را در این ساختمان زندانی خواهند کرد، اما ما تا حضور رئیس دانشگاه در بین تجمع کنندگان و شنیدن صدای اعتراض دانشجویان عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی در پایان گفت: تبعیض میان تشکل های دانشجویی، عدم پیگیری برای ارتقای کیفیت غذای دانشجویی، عدم توجه به دغدغه های دانشجویان و تلاش برای مهره گیری از دانشجویان و رفتار اطلاعاتی در این حوزه از جمله موضوعاتی است که اکنون محور اعتراض دانشجویان است.