یک میلیون و ۵۰۰ هزار بی‌سواد مطلق در کشور

علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت که در حال حاضر طبق آمار رسمی دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیسواد مطلق داریم که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها اتباع خارجی هستند و ۳۰۰ هزار نفر آموزش ناپذیرند. همچنین ۵۰۰ هزار نفر خودشان در سرشماری اعلام کردند که بیسواد مطلق هستند. این در حالی است که سابقه تحصیلی این افراد در پایگاه اطلاعاتی ما ثبت شده است. بنابراین از نظر ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی بیسواد ایرانی هستند و ما این تعداد را به رسمیت می‌شناسیم.

پروژه معماری