????به گزارش خبرگزاری تسنیم، شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به ۷۰ ضربه شلاق به اتهام “تصرف غیرقانونی” را تایید و قطعی کرده است.

????سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، هفته پیش در شمال ایران دستگیر شده و ساعاتی بعد به زندان اوین در تهران تحویل داده شد.

پروژه معماری