آغاز مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

تجمع کارگران شاغل و بازنشسته تهران در مقال مجلس شورای اسلامی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از ساعت ده صبح با شرکت حدود چهار صد نفر آغاز شده است و هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده میشود.
در این تجمع که به فراخوان پنج تشکلهای مستقل کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان صورت گرفته است کارگران شرکت کننده با در دست داشتن پلاکاردهای کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه (متشکل از ۵ تشکل مستقل کارگری) و گروه اتحاد بازنشستگان بطور مرتب شعارهای نان مسکن آزادی حق مسلم ماست، حقوق های نجومی فلاکت عمومی – کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد و … سر میدهند.
بنا بر گزارشهای ارسالی از مراسم نیروهای انتظامی امنیتی بطور چشمگیری در محل حضور چشمگیری دارند و تا لحظه دریافت این خبر مراسم بدون برخوردی ادامه دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پروژه معماری