ettehad top bar

بازداشت موسی رضا جلیلی جشن آباد معلم وفعال صنفی مشهد ،عضو کانون صنفی معلمان ایران

امروز۲۱ خرداد ۹۷ ساعت ۸ بامداد توسط چندتن که خودرامامورین پلیس امنیت عمومی معرفی کرده بودند ،در خانه و کنار همسر وفرزندانش به شیوه ی غیر قانونی دستگیر شد.

خانواده ی آقای جلیلی مدتهاست توسط این ارگان دستگیر کننده ، تلفنی مورد آزار و تهدید قرار می گرفتند و از آقای جلیلی می خواستند بدون ارائه حکم وابلاغیه ی مراجع قضایی خود رامعرفی کند،اما ایشان ازآنجایی که هویت احضارکنندگان برایش نامعلوم است،ازمعرفی خودداری کرده بود. او امروز پس از بازداشت و بازجوئی های اولیه به دادگاه انقلاب معرفی شد