شاپور احسانی راد : با دفاع از کارگران گروه ملی فولاد اهواز سنت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر را عملا تحقق ببخشیم

گرمای زودرس تابستان داغ اهواز هم مانع مطالبه گری کارگران ملی فولاد نشد کارگرانی که سالهاست فریاد حق طلبی سر میدهند امروز در عین ناباوری می بیینند مولودی ( کارخانه ایی) را که سالها با‌ کار، و تلاش ، دسترنج و خون دل پرورانده اند یک عده فرصت طلب ان را پیش پای مطامع چند مفتخور سرمایه دار به قیمت بیکاری و گرسنگی چهار هزار خانواده ذبح شرعی می کنند، کوتاه نیامدن کارگران از حقوق خود ، از حفظ کارخانه برای زندگی و بقای خود، تجلی مبارزات دلاورانه ایی است که باید مورد حمایت تک تک طبقه کارگر و هر انسان شریف و حق طلب قرار گیرد، امروز بر طبقه کارگر پوشیده نیست که از هفت تپه و هپکو و اذراب و پلی اکریل و پروفیل ساوه و صفا تا صنایع نساجی و لوازم خانگی و …‌ از معضل، دستمزدهای زیر خط فقر، حقوق های معوقه، مطالبات انباشته و ورشکستگی و تعطیلی رنج می برند و این شتری که هر لحظه در خانه یکی از اینها می خوابد بنابراین، زمانی که در هر یک از کارخانجات ، کارگران برای حقوق و مطالبات خود اعتراض ، اعتصاب و تجمع می کنند، باید مورد حمایت وسیع و همه جانبه طیف های کارگری قرار گیرند، بی شک امروز هر کارگری از اعتراضات تحسین برانگیز کارگران فولاد بر خود می بالد و در دل با انها همراه است ، اما این کافی نیست این همدلی و همراهی باید هم بصورت عملی و هم در فضای مجازی و هم به اشکال عملی و مقتضی ظهور و بروز کند تا هر کارگر اعتصابی در هر کارخانه ایی حمایت دیگر همه طبقه ایی های خود را عینا ببینید و‌ از پیشتیبانی انها دلگرم شود، این « سنت» اتحاد و همبستگی امروز در فضای مجازی می تواند با حمایت از کارگران فولاد از طرف تک تک کارگران و یا جمعی از انها و از طرف تک تک دانشجویان، معلمان، پرستاران، وکلا، ورزشکاران، هنرمندان رانندگان کامیون و ..تحقق یابد
کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و همه انسانهای شریف امروز وقت ان است که با حمایت بیدریغ خود از تلاش و همت کارگران ملی فولاد اهواز برای حفظ شرف و بقای زندگی شان با یک پیام فردی و جمعی و یا اشکال عملی از انها حمایت کنیم و « سنت» اتحاد، همراهی، همدلی و همبستگی را عملا تحقق ببخشیم، باشد که این « سنت» مباررزاتی چنان فراگیر شود تا حق هیچ انسانی با زور قدرتمندان استثمارگر سرکوب نشود.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه

پروژه معماری