ettehad top bar

احضار و بازجویی خلیل کریمی به اداره اطلاعات سنندج را محکوم میکنیم

بدنبال احضار خلیل کریمی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به اداره اطلاعات شهر سنندج که دیروز صورت گرفت، وی ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه در این نهاد امنیتی حاضر شد و بمدت چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

در این بازجوئی که پیرامون شرکت او در مراسم اول ماه مه سالجاری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمپین دفاع از رامین حسین پناهی و ملاقات و همدردی او با خانواده رامین حسین پناهی صورت گرفت، خلیل کریمی از شرکت خود در مراسم روز جهانی کارگر و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران دفاع کرد و همچنین دیدار با خانواده رامین حسین پناهی را که بدلیل محکومیت فرزندشان به اعدام روزهای سختی را سپری میکنند حق خود عنوان نمود.

در این بازجوئی مامورین امنیتی تلاش کردند با نشان دادن تصاویری از مراسم اول ماه مه و دیدارها با خانواده رامین حسین پناهی، اسامی افراد حاضر در تصاویر را از ایشان جویا شوند که با مقاومت خلیل کریمی مواجه شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار خلیل کریمی به اداره اطلاعات شهر سنندج را با توجه با شناخت این نهاد امنیتی از ایشان به عنوان عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از مراسم روز جهانی کارگر، حرکتی در راستای تنگ کردن عرصه به کمپین لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی در شهر سنندج ارزیابی میکند و با محکوم کردن چنین اقداماتی، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و بطور اخصی مبارزه برای لغو اعدام فعال سیاسی رامین حسین پناهی را جزو بدیهی ترین حقوق شهروندی تمام آحاد مردم ایران میداند و بدینوسیله همراه با همه فعالین مدنی و سیاسی، مصرانه خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷