آزادی تعداد دیگری از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

امروز صبح ۲۷ خرداد ماه برای سومین روز جمعی از کارگران گروه ملی همراه خانواده های کارگران بازداشتی با بهمراه داشتن فیش حقوقی جهت پیگیری آزادی همکاران دربندشان در مقابل دادگستری و دادگاه انقلاب شهر اهواز حضور بهم رساندند.

طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ۲۷ خرداد حکم آزادی پنج نفر از کارگران بازداشتی صادر شد.
اسامی ۴ کارگر زندانی گروه ملی که احکام آزادیشان صادر شده است به شرح ذیل میباشد.

١.علی طاهری اصل

٢. محمود خسروشاهی

٣. امیر حریزاوی

۴. سعید شابثی

در ادامه گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم آزادی آقای سلمان زاده کارگر نگهبان یک کلینیک در فلکه سوم کیانپارس شهر اهواز که همراه کارگران در شب ۲۱ خرداد دستگیر شده بود امروز بهمراه کارگران گروه ملی صادر شد

طبق همین گزارش مسئولین امر قول آزادی بقیه کارگران دربند را طی روزهای آتی داده اند

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا آزادی همه همکاران خود دست از اعتراض بر نخواهند داشت

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۷ خرداد ۱۳۹۷

پروژه معماری