ettehad top bar

دومین روز از اعتراض بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه

صبح امروز (بیست و نهم خرداد) بازنشستگان فرهنگی برای دومین روز پیاپی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع که از ساعت ده صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شده، جمعی از بازنشستگانی که در سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند ولی هنوز پاداش پایان خدمت آنها پرداخت نشده، حضور دارند.

خواسته بازنشستگان، پرداخت معوقات مزدی ازجمله پاداش پایان خدمت است. آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارند اعتباری را برای این منظور به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرد بودجه کافی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۶ وجود ندارد.

بازنشستگان فرهنگی روز گذشته نیز مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها طوماری را خطاب به وزیر با درخواست پرداخت معوقات امضا کردند.