ettehad top bar

مشکل عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری بروجرد ادامه دارد

درحالی‌که مشکل عدم پرداخت دستمزد معوقه نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ کارگر شهرداری بروجرد در استان لرستان هنوز ادامه دارد، رئیس کمیسیون فنی و تخصصی شورای شهر بروجرد گفت: تمام تلاش خود را در حمایت از کارگران شهرداری انجام می‌دهیم.

«فریبرز محسنی» در تشریح مشکلات شهرداری بروجرد و کارگرانش گفت: حمایت از کارگران خدماتی که عضو خانواده بزرگ شهرداری هستند ضرورت دارد و تلاش می‌کنیم براساس شرایط خاص ایجاد شده از این کارگران دفاع کنیم.

به گفته رئیس کمیسیون فنی و تخصصی شورای شهر بروجرد، شهرداری بروجرد باید درآمد پایدار داشته باشد این درحالی‌ست که هم‌اکنون درآمد شهرداری بر عوارض محلی تکیه دارد.

وی با بیان اینکه درآمد شهرداری بروجرد باید از محل کشتارگاه، ترمینال‌ها، ارزش افزوده، یارانه سوخت، ساخت و سازهای غیرقانونی تامین شود، افزود: برای افزایش درآمد شهرداری پیشنهاد ساماندهی کشتارگاه و افزایش هزینه کشتارهای دامی را همانند سایر شهرها را دادیم که با واکنش منفی برخی مواجه شد.

رئیس کمیسیون فنی و تخصصی شورای شهر بروجرد اظهار داشت: اخذ این هزینه‌ها موجب می‌شود تا بخشی از دستمزد کارگران تامین مالی شود و ما با این کار شاهد آن نخواهیم بود که کارگران شهرداری برای وصول مطالبات مزدی خود مقابل شهرداری سفره خالی پهن کنند.

محسنی اضافه کرد: با گذشت چند ماه از فعالیت شهردار بروجرد هنوز هیچ طرح و برنامه‌ای ارائه نداده و انتظار می‌رود اگر شهردار طرح و برنامه ندارد حداقل انضباط مالی داشته و جلوی خیلی از هزینه‌ها گرفته شود.