ettehad top bar

۳۰۰۰ فرصت شغلی قربانی بدهی‌های شرکت راه‌آهن ؛ بهانه، ارتقاء ایمنی

شرکت راه‌آهن اعلام کرده است که از رده خارج‌سازی ناوگان ریلی مسافری با هدف ارتقاء ایمنی انجام می‌شود. گویا دلیل اصلی این اقدام، نبود توان راه‌آهن در تامین دیزل به دلیل بدهی‌های بالاست که با اجرای این دستور خطر حذف ۳۰۰۰ فرصت شغلی وجود دارد‌.
سهم راه‌آهن از جابه‌جایی مسافر تا سال ۱۴۰۰ مطابق قانون برنامه توسعه ششم، باید به ۲۰٪ برسد یعنی باید حدود ۱۰٪ رقم فعلی جابه‌جایی مسافر که سالانه حدود ۲۰ میلیون نفر است، افزایش یابد‌. در حالی که به‌طور قطع، تحقق این هدف نیازمند افزایش تعداد ناوگان قطارهای مسافری است. اما اخیرا از سوی شرکت راه‌آهن، طرح از رده خارج‌سازی قطارهایی صادر شده که امکان بازسازی آنها و برگشت به مدار ریل وجود دارد‌.
در سه سال گذشته در چند نوبت واگن‌های بالای ۵۵ سال و در نوبت دیگر واگن‌های بالای ۴۵ سال شرکت‌های مسافری از ناوگان شرکت‌ها خارج شده‌اند و طبق دستور شرکت راه‌آهن شرکت‌ها باید نسبت به از رده خارج‌سازی واگن‌های ۳۵ ساله اقدام کنند‌…