ettehad top bar

آمار تکان دهنده از آزار جسمی، روحی و جنسی کودکان کار

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت:

– بر اساس مطالعه‌ای که درباره بروز و شیوه ایدز روی هزار کودک کار و خیابان در شهر تهران انجام شده است ۴.۵ درصد آنها به ایدز مبتلا بوده‌اند

– یک سوم کودکان مبتلا ۱۰ تا ۱۴ سال و دو سوم ۱۵ تا ۱۸ سال هستند
– بیش از ۳۲ درصد از کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند.

– حدود ۵ درصد از پسران دارای سابقه مصرف مواد بوده‌اند و همچنین این درصد در بین دختران نیز نزدیک به یک درصد است

– ۱۷ درصد از کودکان کار و خیابانی در تهران اصلا مدرسه نرفته اند/تسنیم