نماینده کارگران کنتورسازی ایران اخراج شد

کشاورز (سرپرست کل شرکت کنتورسازی ایران) با تایید خبر بیکاری یکی از کارگران این شرکت گفت: آقای «محمدجواد بابایی» از نیروهای قرادادی کارخانه است که اخیرا با اتمام قرارداد خود بیکار شده است.

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در شهرستان البرز گفتند: «محمدجواد بابایی» از کارگران قراردادی و از اعضای شورای اسلامی کار کارخانه کنتورسازی از سه روز پیش تاکنون اجازه حضور در این واحد تولیدی را نداشته است.

به گفته این کارگران، کارفرما در این سه روز از حضور این کارگر در محل کار جلوگیری کرده است. این کارگر در سه سال گذشته در نهاد صنفی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران عضویت داشته است.

همکاران این فعال کارگری می‌گویند که کارفرما به بهانه عدم نیاز در روز اول تیرماه؛ این کارگر را بیکار کرده است.

کارگران در توضیح مخالفت خود با تعدیل این کارگر می‌گویند: آقای بابایی با ۲۲ سال سابق کار مدت‌ها پیش از سوی کارگران کنتورسازی ایران مسئول پیگیری مطالبات صنفی کارگران بود. بخش زیادی از مطالبات کارگران این کارخانه مربوط به تعویق ۱۳ماه حقوق و بیکاری تعداد زیادی از کارگران بوده است.

کشاورز (سرپرست کل شرکت کنتورسازی ایران) با تایید این خبر گفت: آقای «محمدجواد بابایی» از نیروهای قرادادی کارخانه است که اخیرا با اتمام قرارداد خود بیکار شده است.

او با بیان اینکه این اقدام هیچ ربطی به وظیفه شورایی وی در کارخانه ندارد، افزود: عملکرد ایشان در حوزه کار رضایتبخش نبود و با مسائلی که در شرکت بوجود آورده بود، ناچارشدیم همزمان با اتمام قرارداد وی را اخراج کنیم.

یک فعال کارگری در قزوین نیز اظهار داشت: تا زمانی که اعتبارنامه نماینده کارگران در درون واحدهای صنفی اعتبار دارد کارفرما در صورت اتمام مدت قرارداد کاری وی، نمی‌تواند او را از کار اخراج کند.

عیدعلی کریمی با بیان اینکه نمایندگان کارگران قاعدتا باید قادر باشند با خیال راحت از حقوق کارگران دفاع کنند و نگران امنیت شغلی خود نباشند، تصریح کرد: حتی اگر کارفرما با استناد به اتمام قرارداد کارگر بخواهد او را به علت همسو نبودن با خود اخراج کند، نماینده کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند و در صورتی که تاریخ اعتبار نامه وی منقضی نشده باشد، ادارات کار ملزم هستند که رای را به نفع وی صادر کنند.

پروژه معماری