ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن از افزایش تعداد اجاره‌نشین‌ها در ایران خبر داده است.

بنا به گفته رحیمی انارکی، تعداد اجاره‌نشین‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و به ۶١‌درصد کل خانوارها رسیده است.

او همچنین از تغییر الگوی مصرف مسکن گفته و توضیح داده است: براساس اعلام مرکز آمار خانواده‌های تک‌نفره در حال افزایش است و تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر ۵٠ متر است.

پروژه معماری