ettehad top bar

اعتراض به  افزایش سرسام آور قیمت ارزهای خارجی، گرانی و فقر و فلاکت تهران را فرا گرفت

سایت اتحاد: بدنبال افزایش سرسام آور قیمت انواع ارزهای خارجی در طی روزهای گذشته، اعتراضات بازاریان تهران که از صبح دیروز آغاز شده بود امروز به اوج خود رسید و با پیوستن مردم به این اعتراضات بسیاری از نقاط تهران را در بر گرفت.

بنا بر گزارش خبرگزاریهای رسمی و شبکه های اطلاع رسانی اجتماعی، اعتصاب بازاریان تهران حوالی ظهر امروز تبدیل به تظاهرات خیابانی و تجمع در مقابل مجلس و بسیاری از خیابانهای اطراف بازار شد که در پی آن، بخشهای وسیعی از اقشار مختلف مردم نیز  در اعتراض به گرانی و فقر و فلاکت به این تظاهراتها  پیوستند.

بنا بر این گزارشها، علاوه بر اماکن مختلف بازار اصلی تهران، بازاریان یافت آباد و آریاشهر و همچنین بازاریان شهریار، کرج، قشم، بندرعباس،  مشهد، شیراز و برخی دیگر از شهرها نیز به اعتصاب بازاریان تهران پیوستند و با بستن مغازه های خود، در اغلب این شهرها دست به راهپیمائی در سطح خیابانها زدند که همچون تهران توام با پیوستن بخشهای مختلف مردم در اعتراض به گرانی و فقر و فلاکت به آنان بود.

اما در تهران این تظاهرات از سوی یگانهای ویژه  و دیگر نیروهای سرکوب به خشونت کشیده شد و درگیرهای سنگینی بین تظاهر کنندگان و این نیروها رخ داد. بطوریکه در بسیاری از مراکزی که در تهران محل تظاهرات بود نیروهای انتظامی و یگان ویژه  با گاز اشک آور و استفاده از دیگر ابزارهای سرکوب سعی در مهار تظاهر کنندگان و سرکوب آنان کردند که با عکس العمل تظاهر کنندگان و سر دادن شعارهای تند از سوی آنان علیه حکومتگران مواجه شدند.

همچنین تظاهر کنندگان با  آتش زدن سطلهای زباله و سنگ  پراکنی به سوی نیروهای  انتظامی و یگان ویژه به مقابله قاطعانه با آنان برخاستند و در برخی نقاط، تعدادی از موتورهای یگان ویژه و کیوسکهای انتظامی را به آتش کشیدند.

سایت اتحاد    WWW.ettehad-e.com

منبع: خبرگزاریهای رسمی و شبکه های اطلاع رسانی اجتماعی