ettehad top bar

تعدیل ده نفر از کارگران «بیناصنعت ریلی»

در روزهای گذشته حدود ده نفر از ماموران فنی رجا که در شرکت بیناصنعت ریلی مشغول به کار بوده‌اند، تعدیل شده‌اند.

در روزهای گذشته حدود ده نفر از کارگرانِ مامور فنی و ترمزبان که برای شرکت «بیناصنعت ریلی» یکی از شرکت‌های پیمانکارِ رجا، مشغول به کار بوده‌اند؛ تعدیل شده‌اند.

این کارگران می‌گویند: اکثریت ما عضو انجمن صنفی بوده‌ایم و احتمال می‌دهیم که خاتمه همکاری ما به علت فعالیت‌های صنفی ما باشد. حدس ما این است که به خاطر فعالیت‌های صنفی؛ ما را در صدر لیست تعدیلی‌ها قرار داده‌اند.

فراهانی (مدیرعامل شرکت) در ارتباط با این تعدیل‌ها گفت تعداد قطارها کم شده‌است بنابراین مجبور شده‌ایم تعداد نیروها را کم کنیم.

وی تاکید کرد: اگر در آینده تعداد قطار زیاد شود که احتمال آن کم هم نیست، دوباره تعدیلی‌ها را به سر کار بازمی‌گردانیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای بازگشت به کار تعدیلی‌ها در صورت اضافه شدن قطار هست، گفت: اولویت با تعدیلی‌هاست و ابتدا از اینها دعوت به کار خواهیم کرد. فقط در صورتی که اینها برگردند و بازهم ظرفیت اضافه داشته باشیم، نیروی جدید می‌گیریم.