ettehad top bar

تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر

گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری یاسوج، روز گذشته در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند.

کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری که در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری یاسوج مشغول به کار هستند، روز گذشته (۴ تیر ماه) در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

از قرار معلوم مطالبات مزدی این کارگران از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری پرداخت نشده و آنها چندین ماه مطالبات مزدی سال ۹۲ را نیز طلبکاراند.

در این رابطه روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری یاسوج گفت: نگهداری از فضای سبز سه ناحیه شهریاسوج به سه پیمانکار مجزا واگذار شده است و کارگرانی که دیروز تجمع کرده‌اند از کارگران پیمانکاری یکی از این نواحی سه گانه شهر یاسوج هستند.

به گفته وی، صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران تا پایان فروردین ماه ۹۷ پرداخت شده و در حال حاضر پیمانکاران درحال صدور فیش حقوقی و پرداخت مطالبات آنان هستند.

روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری یاسوج همچنین با بیان اینکه اهتمام جدی در دوره مدیریت جدید شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران وجود دارد، افزود: حدود ۵۰ درصد از بدهی‌های گذشته مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در چند ماه گذشته پرداخت شده و مابقی بعد از تعین تکلیف حقوقی و قضایی بعضی از پیمانکاران، به کارگران عزیز پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، در قراردادهای جدید پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران با همت و نظر مساعد شهردار توسط شهرداری پرداخت می‌شود که قطعا در یک ماه آینده به‌روزخواهد شد .