اعتراض دسته جمعی مدیران دبیرستان‌های کازرون به شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی کازرون

مدیران دبیرستان‌های متوسطه اول و دوم کازرون صبح دیروز با امضا طوماری اعتراض خود را از شیوه‌نامه جدید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی مدرسه محوراعلام کردند.
به گزارش محمدحسین هاشمی کشکولی خبرنگار، در بخشی از بیانیه مدیران دبیرستان‌های متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش کازرون به مسؤولان این وزارتخانه آمده است:عرصه تعلیم و تربیت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که لازم است برای آن، هرچه درتوان داریم در طبق اخلاص گذاشته و از هیچ کوششی برای پیشبرد اهداف متعالی آن دریغ نورزیم.
این بیانیه می افزاید: بدون شک، هرچه در این زمینه سرمایه گذاری صحیح داشته باشیم، به همان نسبت و بلکه بیشتر، از جامعه‌ای پویاتر، شادتر، سالمتر و پیشروتری برخوردار خواهیم شد.
در ادامه بیانیه آمده است: خانواده‌ها، فرزند و جگرگوشه‌ی خود را با آرامش خاطر به مکانی به نام مدرسه می فرستند و از آن، انتظارات به حق زیادی دارند که فرزندش در همه ابعاد انسانی رشد و نمو داشته باشد، آموزش و تربیت صحیح ببیند، و برای زندگی در جامعه‌ی پر چالش آینده، مهیا و آماده شود…
این بیانیه با برشمردن بخشی از وظایف محوله مدیران آموزشگاه‌ها می افزاید: حجم کارهای متعدد و البته لازم و ضروری آموزشی، پرورشی، اجرایی و تعاملات و مکاتبات بی شمار با اولیا، اداره، معلمان، دانش آموزان، تعمیرات و تجهیزات و… و انجام فعالیت‌های مربوط به انواع سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مدارس، آنچنانگسترده می باشند که انجام وظیفه مطلوب، بدون وجود نیروی انسانی متخصص و کافی میسر نمی‌باشد.
تا به حال، مدیران و معاونین مدارس، همه‌ی سختی‌ها و تلخی‌ها را متعهدانه و دلسوزانه به جان خریده‌اند، تا خدشه‌ای به اعتبار و اعتماد عمومی به نظام تعلیم و تربیت واردنشود.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: لذا از مسؤلین به ویژه در سطح وزارتخانه ، انتظار می رفت که به تحسین گردانندگان مدارس می پرداختند و با برخوردی و رفتارهای تشویق آمیزشان موجبات دلگرمی بیشتر این قشر شریف را فراهم می آوردند، نه اینکه مشکلات آن‌ها را بیشتر کرده،ادامه کار و فعالیت را برای آنان سخت و دشوار نمایند.
دراین بیانیه نیزخطاب به مسؤولان وزارتخانه آموزش و پرورش می افزاید: بجای دستمریزاد و ایجاد انگیزه، علاوه بر کاهش مبلغ سختی کارشان، با ابلاغ شیوه نامه‌ی جدیدی( شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی مدرسه محور) که بنیان منظم مدیریت و اداره مدارس را با خطر جدی مواجه می کند، نیز زمینه‌ی دلسردی و رنجش این قشر فرهیخته‌ی زحمت‌کش را فراهم آوردند؟
در بخش پایانی بیانیه مدیران دبیرستان‌های متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش کازرون آمده است:ما مدیران متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش کازرون، با بررسی و مطالعه دقیق شیوه نامه و پیرو نشست و هم اندیشی با همدیگر، هم آوا با مدیران سراسر کشور، نسبت به اجرای شیوه نامه‌ی ساماندهی نیروی انسانی مدرسه محور با شماره وزارتی ۴۸۵۶۳ مورخه ۲۳/۳/۹۷ ،اعتراض رسمی و کتبی خودرا اعلام نموده و بیان می داریم که در صورت بهبود نیافتن شرایط سخت اداره مدارس، یا در صورت عدم اصلاح مواردغیر کارشناسی و غیر عملی شیوه نامه (مانند حذف/ کاهش معاونت‌ها، تدریس معاونین، نرم مدارس مستقل، مدارس خاص، شبانه روزی‌هاو…) که کاهش کیفیت و عدم اثر بخشی فعالیت‌های مدارس و نارضایتی و بی‌اعتمادی شدید دانش آموزان، اولیا و شهروندان را در پی خواهد داشت، انصراف و استعفای خودرا ازادامه فعالیت در پست مدیریت مدرسه، اعلام می نماییم.

پروژه معماری