اعتصاب کارگران شرکت پخش مداوا گستر در سنندج

بنابه خبر دریافتی، کارگران شرکت پخش مداوا گستر واقع در شهرک صنعتی شماره ۱ سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه از دستمزدهایشان دست از کار کشیده و اعتراض کردند.

بنابه این گزارش، عصر روز دوشنبه ۲۵ تیرماه مدیرعامل شرکت به کارگران وعده داده است که در صورت بازگشت به کار معوقات مزدی آنان را پرداخت می کند، با این حال کارگران معترض خواستار پرداخت فوری مطالباتشان شده اند. شرکت مداوا گستر واقع در خیابان نهم شهرک صنعتی شماره ۱ سنندج یکی از بزرگترین مرکز پخش مواد غذایی و دارویی می باشد که دارای ۷۰ کارگر ثابت و ۲۰ نفر کارگر فصلی می باشد…

پروژه معماری